Arvesund Living

Runt om i Sverige på åkrarna och i skogskanter finns lador som en del av det öppna landskapet. Vackra och funktionella, även om många av dem i takt med ett allt mer utvecklat jordbruk fallit offer för tidens tand. I landets lador finns grunden till Arvesunds återbruk. Det startade med återanvändningen av det vindpinade virket från förfallna lador. Numera återanvänds betydligt mer än bara det gamla virket – i ladans  själva form och uttryck finns grunden för Arvesunds hus och bodar.

Ladhusen håller svensk standard och de krav på energi och hållbarhet som krävs av ett modernt konstruerat hus. Det är i uttrycket och detaljerna Arvesunds ladhus skiljer sig.

Box 47023
100 74 Stockholm
Tel: 0647-325 90

Besök Arvesunds hemsida arvesund.com