Borohus

Hos Borohus har man insett att smaken och förutsättningarna, liksom behoven skiljer sig åt. Därför har man aldrig byggt ett enda hus som är identiskt med något annat. Borohus värnar även om miljön och arbetar för en hållbar utveckling. Man strävar till exempel alltid efter att välja leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar och produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.

När ritningarna för ansökan om bygglov är klara får du som kund en energiberäkning som tar hänsyn till husets utformning och det geografiska läget. Av detta görs sen en energikostnadskalkyl som är till stor hjälp när du ska välja uppvärmningssystem.

Borohus AB
512 65 Mjöbäck
Tel: 0325-18 620

Besök Borohus hemsida borohus.se

Nova 3 från Borohus
 

Nova 3 från Borohus

Nova 3, med en nästan kvadratisk planlösning, kubisk form och en rakt igenom modern ...