Östanbäck Timmerhus erbjuder både handtimrade och maskintimrade hus

Oavsett vilket timmerhus man väljer får man ett hus av absolut högsta kvalitet.

Företagets timrare och montörer har gedigen kunskap inom trä- och virkeshantering och hela produktionskedjan präglas av deras yrkesstolthet – oavsett om timrandet skett för hand eller av maskin. Hos Östanbäck Timmerhus erbjuds både handtimrade och maskintimrade hus i traditionell eller modern tappning.

Det är kundens drömmar som styr

De hus man tillverkar finns inte i standardmodeller, utan det är kundens drömmar som styr tillverkningen, och i princip alla typer av hus går att bygga som hus. Utifrån kundens egna idéer drivs projektet vidare en anda av samförstånd och samarbete. Östanbäck kan leverera allt från en stomme till ett inflyttningsklart hus – Timmerhus.

Produktionen sker i moderna fabrikslokaler i Junsele och möjlighet finns att montera byggnader inomhus för vidare transport till önskad plats. Företaget tar även på sig flyttning, montering och upprustning av gamla timmerhus.

Gärdesvägen 45
880 37 Junsele
Tel: 0621-77 58 00

Besök hemsidan ostanbacktimmerhus.se