VårgårdaHus

VårgårdaHus har sitt ursprung i Mattias Olsson Bygg AB, som startade sin verksamhet inom byggnation av småhus redan 1974. I takt med tiden växte företaget och i början av 1980-talet expanderade verksamheten med byggnation av bostadsrätter.

1985 förvärvades företaget av Tommy Byggare, som sedan kom att bilda TB-Gruppen AB. Den första produktionsanläggningen blev verklighet 1987 och bara tre år senare flyttade företaget in i nya och mer passande lokaler. 1992 fick VårgårdaHus fick sitt nuvarande namn. I mitten av 1990-talet växte verksamheten ytterligare och försäljningen blev mer riksomfattande.

Nästa stora årtal i företagets historia är 2000 då den nuvarande fabriksanläggningen togs i bruk. Sommaren 2014 togs nästa stora steg då lokalerna nyinvigdes. Produktionsytan fördubblades och även kontor samt personalutrymmen utökades. Detta är idag en riktigt modern anläggning med fyra linor och en effektivt anpassad produktion för serietillverkning av småhus.

Terminalgatan 2
447 37 Vårgårda
Tel: 0322-650 450

Besök hemsidan vargardahus.se