Värsåsvillan

För snart 60 år sedan startade Lars Högberg snickerifirman Värsås-stugann numer VärsåsVillan. Lars byggde mindre sportstugor, för en målgrupp som i det nya välfärdssamhället ville ha ett alternativt boende för helgen och semestern.

Lars affärsidé var solid. Att ge kunderna den standard de önskade – fast lite bättre. Med åren växte kundgruppen och produkterna likaså. Små stugor blev till större fritidshus för att så småningom utvecklas till en omfattande villaproduktion.

Nu återgår VärsåsVillan, som sedan 2012 är en del av Götenehus Group AB, till grunden och det de egentligen blivit allra bäst på – fritidshus. Under flera år har man legat i topp bland de största aktörerna på fritidshusmarknaden.

Tack vare bolagets gedigna erfarenhet av villaproduktion har man anammat de höga kraven även för fritidshus. Man har också en grundvision – att alltid försöka ge sina kunder lite mer än de önskar. Ett bättre boende, helt enkelt.

Box 17
533 21 Götene
Tel: 0511-34 56 00

Besök hemsidan varsasvillan.se