Vimmerbyhus

Vimmerbyhus historia startar egentligen redan på 1930-talet. Grundaren, Runar Carlenskog, började sin verksamhet med handel av timmer och skogsråvaror. För att själv kunna förädla trävarorna startade han även sågverksrörelse på 1940-talet utanför Vimmerby.

I mitten av 1950-talet förvärvades en lådfabrik som vid den tiden tillverkade fisk-, spik- och whiskeylådor. Det var då Runar fick möjlighet att förverkliga sin dröm och kunde lägga grunden till den verksamhet som idag utgör Vimmerbyhus.

Han hade redan förstklassigt råmaterial i det virke som hämtades från trakten och han hade duktiga hantverkare med ett unikt kunnande.

Det första visningshuset byggdes till allmän beundran på Åvägen vid Åbro i Vimmerby.Efter en utbyggnad av fabrikslokalerna i början av 1960-talet började man med hjälp av moderna metoder och teknik att även tillverka monteringsfärdiga trähus, takstolar och andra snickeriprodukter.

Vimmerbyhus är långt från störst, men när det gäller kvalitet och kunnande, flexibilitet och möjlighet för kunden att påverka funktion och utseende vågar vi påstå att de är bland de allra bästa.

Turbingatan 3
Box 77
598 21 Vimmberby
Tel: 0492-757 66

Besök hemsidan vimmerbyhus.se